Natuurpunt Waasland-Noord

Huiszwaluwen zijn in Vlaanderen een bedreigde vogelsoort. Afgelopen jaren stellen we een langzame achteruitgang van het aantal huiszwaluwen vast.

Om deze prachtige vogel niet te verliezen namen we in 2006 actie. Met de steun van het gemeentebestuur en  van de brandweer werden er zwaluwnesten gehangen op meerdere locaties in Sint-Gillis-Waas, zo ook in de Stationstraat. Sindsdien worden de nesten ieder jaar geteld door onze vrijwilligers. In 2022 telden we 17 bezette nesten.

In juni 2021 zag één van onze vrijwilligers het bekende gele plakkaat: een vergunningsaanvraag voor afbraak van de hoekwoning op het stationsplein. Deze afbraak zou de doodsteek betekenen voor de kleine maar stabiele kolonie. Onze kern aarzelde niet om bezwaar in te dienen. Met success, de vergunning werd geweigerd.

Tegelijk stelden we de vraag aan het gemeentebestuur om de mogelijkheid voor een zwaluwtoren te onderzoeken. Deze kleine ingreep zou een extra ondersteuning betekenen voor de kolonie. Bovendien schept het mogelijkheden om de hoekwoning alsnog te vernieuwen. Schepen Erik Rombaut nam onze vraag ter harte.

In de eerste week van augustus 2023 werd de zwaluwtoren een feit. Hopelijk bereiken we hiermee het gewenste effect. Wij blijven de zwaluwkolonie in ieder geval opvolgen.

Speciale dank aan Annie en Jan voor het initiatief en de opvolging.