Natuurpunt Waasland-Noord

Huiszwaluwen zijn in Vlaanderen een bedreigde vogelsoort, in Vlaanderen stellen we een langzame achteruitgang van het aantal huiszwaluwen vast. Met de actie biodiversiteit wil natuurpunt daar wat aan doen.

In 2005 werden bij onderhoudswerken aan de watertoren van Meerdonk alle zwaluwnesten verwijderd. Met medewerking van de Watergroep en de aannemer Renotec werden er door Natuurpunt Studie terug 60 kunstnesten geplaatst in december van dat jaar. Het risico bestaat immers dat bij vernietiging van de nesten de huiszwaluwen zich niet opnieuw vestigen. Het plaatsen van kunstnesten kan dit voorkomen. Vanaf 2006 werd de kolonie opgevolgd door de werkgroep natuurstudie van Natuurpunt Waasland Noord. Jaarlijks worden de bezette nesten geteld. Het jaar volgend op de werken waren de huiszwaluwen terug met 88 bezette nesten. De laatste jaren merken we een toename van het aantal natuurlijke nesten.

Ter ondersteuning van twee kleinere kolonies in Sint-Gillis-Waas werden er in 2006 en 2007 acties opgezet. Folders werden uitgedeeld in de wijken waar nesten van huiszwaluwen te vinden waren. Op de oproep reageerden een aantal bewoners positief. Met de steun van het gemeentebestuur en met de hulp van de brandweer werden er in 2006 in de stationsstraat 16 nesten geplaatst en in de wijk ’t Kalf 14 nesten. In 2007 werd de actie verder gezet met het plaatsen van 12 extra nesten in de wijk ’t Kalf. Onder alle nesten werd een mestplankje geplaatst om hinder te voorkomen. Jaarlijks wordt het aantal bezette nesten geteld en worden op vraag de mestplankjes gereinigd.

Beide acties zijn geslaagd, in onderstaande tabel vind je de cijfers van het broedsucces van de huiszwaluwen.

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Watertoren

88

74

79

93

84

80

82

95

130

134

160

189 207 202 205 201 238

‘t Kalf

44

41

40

35

23

29

28

30

20

21

17

15 17 16 8 - 11

Stationstraat

15

22

17

15

17

17

15

13

12

10

11

19 12 16 17 - 17

 De cijfers geven het aantal bezetten nesten, zowel natuurlijke nesten als kunstnesten.