Meerdonk

 • Uitbreiding Kreken van Saleghem

  Ons krekengebied breidt uit!

  In 2018 kwam de akker vlakbij ons natuurhuis Panneweel beschikbaar. De perfecte uitbreiding van ons krekengebied.

  Uiteraard gingen we onmiddellijk aan de slag. Na veel telefoontjes, overleg en vergaderingen,... kunnen we met vreugde aankondigen dat de akker van 11,5ha ingezet zal worden als uitbreiding van onze natuurgebied! Het totale krekengebied in beheer van Natuurpunt Waasland-Noord komt daarbij op 53ha.

 • Sint-Jacobsgat terreinstudie

  Het Sint-Jacobsgat is gelegen op een stuifzandrug ontstaan na de jongste ijstijd op de tertiaire zandbank. Aan de rand van deze duinen was er tot de Middeleeuwen een veenmoeras. Veen en zand werden bij de grote overstromingen en militaire inundaties (15de tot 17de eeuw) overspoeld met klei en zand. Bij een van deze stormvloeden brak de Krekeldijk door en ontstond er een kleine doorbraakgeul ter hoogte van het perceel naar de Turfbankenpolder. In 1627 werd de dijk terug hersteld met een kraag rond deze geul. Het perceel werd daarna gebruikt als wei- en akkerland met moerassige stroken op de laagst gelegen delen. De doorbraakgeul bleef bestaan tot 1977 toen hij bij baggeringswerken werd opgevuld. Tot 1980 was het in gebruik als weiland, daarna als akkerland. De aanplant van populieren rondom het perceel dateert van deze periode. 

 • Kreken van Saleghem - Sint-Gillis-Waas

  De Kreken van Saleghem vormen een aaneenschakeling van grotere en kleinere plassen, rietkragen, bloemrijke dijken, ruisende populieren op de dijk en een pittoresk gehucht waarbij je het gevoel hebt dat je teruggaat in de tijd.

  Misschien zie je in de schemer wel een kerkuil vliegen?  Of heb je gevoel dat de vleermuizen je pad volgen op een zomerse avond?

  In het Sint Jacobsgat vind je heuse schatten: parelachtig kevers, zoemende bijen, energieke sprinkhanen, fladderende vlinders en glanzende libellen.  De geur van watermunt zorgt er voor dat je energie kan bijtanken zodat je weer kan overleven in deze chaotische wereld.

Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden