Natuurpunt Waasland-Noord

Op zaterdag 19 november plantten de leden van Makelaar ++ en hun klanten 1 ha loofbos aan in het boscomplex Bekaf in het noorden van Stekene. 

Sofie Versweyveld, Miguel Surmont  en Thomas Dossche, verantwoordelijken voor bosaanplantprojecten in Natuurpunt Mechelen, contacteerden ons reeds in juni 2021 met de vraag of we een geschikt terrein voor een nieuw bos ter beschikking hebben voor een project van Makelaar++, een organisatie van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. De jongste jaren kunnen we regelmatig terreinen verwerven in het bosgebied ten N van de E 34 in Stekene.  Sommige terreinen zijn bebost, vaak met Fijnspar of Grove Den aangetast door de letterzetter, maar er zijn ook voormalige akkertjes op een zeer schrale zandgrond bij.

Een grootschalig plantevenement organiseren voor meer dan 100 deelnemers vergt wel enige voorbereiding.   Aankoop van 1500 stuks bosgoed, wegklepelen van Adelaarsvaren, plantgaten laten boren door werkploeg van  Natuurpunt, plaatsen van tenten en er voor zorgen dat alle deelnemers een kop soep of een ander warm of koud drankje  kunnen krijgen vergt heel wat organisatie en voorbereiding.  Ondanks de niet zo ideale weersomstandigheden lieten 12 vrijwilligers van kern Noord zich niet afschrikken en zorgden voor het plaatsen van 4 tenten, catering en de aanvoer van het nodige plantgoed en wildbescherming op de plantlocaties.

We hebben op 2 terreinen aangeplant: aan de Donkerhofstedestraat een kleiner, met bosgoed ( tot 1m20 hoog), maar ook hoogstammige Winter- en Zomereik, Lijsterbes en Berk. Even verderop, maar niet direct zichtbaar groeit een nieuw bos op 3 voormalige schrale maisakkertjes goed voor +/- 1ha .

In totaal plantten we samen met Makelaar++ 625 Zomereiken, 325 Wintereiken, 50 Hazelaars, 100 Zoete kers, 150 Winterlindes, aangevuld met kleinere aantallen Gelderse Roos, Sport, Lijsterbes en Meidoorn aan.  Over een succes gesproken.