Natuurpunt Waasland-Noord

In 1995 kocht de natuurvereniging De Wielewaal, gesteund door andere verenigingen, een oud boerenerf langsheen de Krekeldijk te Meerdonk. De schuur is uitgebouwd als Natuurhuis. Een startbasis voor heel wat wandelingen en fietstochten in de omgeving en een centrum voor natuur- en milieueducatie en natuurbeheer.

Ondertussen zijn we meer dan 25 jaar verder, de vereniging De Wielewaal als dusdanig bestaat niet meer, haar gedachtengoed en haar idealen des te meer. In de grote fusie van 2001 waaruit Natuurpunt ontstond, leven dezelfde idealen onverminderd verder.

Wil jij de werkingvan Natuurhuis Panneweel steunen, dan kan dit op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt vzw met vermelding van projectcode "3602 - Natuurhuis Panneweel".

De schuur is volledig in eigendom van de vereniging. We zijn er fier over dat we dit op 10 jaar hebben gepresteerd volledig op eigen kracht en met steun van vele vrienden. Hoewel we met ons Natuur.huis Panneweel een ernstige sociale en maatschappelijke functie vervullen in de omgeving hebben we voor dit project geen subsidies ontvangen van de overheden.