Natuurblog

banner natuurgebieden

Samen met compaan Hubert de Bock zoeken we overal in het Waasland al zo'n 30 jaar akkers af op zoek naar archeologische sporen. Hierbij treffen we regelmatig fossielen aan. Meestal bleef dit bij een stukje fossiel bot of hout en de occasionele haaientand. Op sommige akkers bleken echter concentraties aan haaientanden te liggen. Mijn liefde voor oude dingen is begonnen door als kind naar haaientanden te zoeken in de kleiputten van Tielrode en Steendorp, thans als oude man keer ik terug op mijn stappen. We zullen twee vindplaatsen bespreken, één langsheen de spoorzate / Watergang van de Hoge landen te Kemzeke en één langsheen de Loeverbeek in de Loeverstraat te St-Gillis-Waas.

Haaientanden in Kemzeke & Sint-Gillis-Waas  (Marc De Meireleir)