Natuurpunt Waasland-Noord

In 1992 werd het beheer over het Steengelaag overgedragen aan Natuurpunt. Naar natuurwaarde toe was voor ons een goed maaibeheer van het hooilandje aan de Ijzerhandstraat een belangrijk aspect. Hier een bloemrijk hooilandje van maken was onze doelstelling. Het maaibeheer dat tot voorheen werd gevoerd was hiervoor niet het meest optimale. Er werd laat gemaaid (september) en het maaisel werd vaak erg slecht afgevoerd. We vertrokken dus van een niet te beste situatie. Dwars doorheen het hooilandje liep ook nog eens een pad, gebruikt door joggers.

 

 

 

 

Tijdens de planteninventarisatie van 1996 noteerden we 59 plantensoorten. Niet slecht, maar het aantal echte hooilandsoorten was nog beperkt. Het riet, toen een dominante soort, groeide hoog op. Het jaar voor we het in beheer namen was het wel gemaaid, maar was het maaisel niet afgevoerd. Hierdoor kwam er nog erg veel brandnetel en berenklauw voor. Ook akkerdistel en pitrus kwamen meer voor dan ons lief was. Maar dit hooilandje had potentie, er groeiden een aantal interessante soorten zoals zompvergeet-mij-nietje, moeraswalstro, pinksterbloem en penningkruid. Jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel zou het beheer vormen.

Het maaien was  geen probleem, maar het afvoeren van het maaisel heeft veel zweet gekost. Sommige jaren konden we beroep doen op een landbouwer, maar die reed dan weer diepe sporen als de bodem te nat was. We hebben het zelfs één jaar, samen met de chiro, met kruiwagens afgevoerd. Zij die het Steengelaag kennen weten dat de helling naar boven een serieuze kuitenbijter is, zeker met volle kruiwagen. De laatste jaren gebeurt het afvoeren door de werkploeg van onze afdeling. Het blijft zweten, maar we kunnen de klus op een namiddag klaren als we met voldoende volk zijn.

 

 

 

En dit maaibeheer heeft opgebracht, Natuurpunt maakt duidelijk het verschil. Bij de laatste inventarisatie noteerden we 78 plantensoorten. De meer “gewone” soorten zijn afgenomen en hebben plaats gemaakt voor echte hooilandsoorten zoals echte koekoeksbloem, grote ratelaar, reukgras, kale jonker. Allemaal soorten die elk jaar in aantal toenemen. De waarneming dit jaar van de grote boterbloem was voor iedereen een opsteker.

Maar het werk is nooit gedaan, er komt telkens een nieuw jaar, en telkens moet er opnieuw gemaaid en gehooid worden. Mogen we dit jaar ook op uw hulp rekenen?

 

Marc Bogaerts