Natuurstudie

banner natuurstudie

Dit project werd opgestart door het INBO in 2007. Algemene soorten krijgen meestal minder aandacht dan zeldzame vogelsoorten. Al te vaak verschuiven soorten na verloop van tijd naar de categorie kwetsbaar of bedreigd. Met dit project willen we er voor zorgen dat deze vogels niet uit ons landschap verdwijnen. De tellingen gebeuren door middel van drie bezoekrondes in een deel van de 1200 kilometerhokken die verspreid liggen in Vlaanderen. Ieder km-hok wordt om de drie jaar geteld. Onze werkgroep telt in totaal vijf hokken. De resultaten worden rechtstreeks ingegeven via de website van het INBO.

Kijk voor meer informatie op www.meetnetten.be


Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden