Speelhof

  • Het natuurgebied SPEELHOF situeert zich geologisch gezien op de stuifzandrug Stekene-Moerbeke.

    Binnen dit inmiddels sterk genivelleerde relief van wat eens de ruggen en slenken van stuifduinen waren (landschappelijk komt dit zeer mooi tot uiting in de overgang naar het nabijgelegen dennenbos), maakt het Speelhof deel uit van een groter slenkenpatroon.

  • Als ik je even mag rondleiden in het Speelhof.

    Niveauverschillen van zo’n twee meter visualiseren hier de oude stuifduinen op zijn best, bovenop een aanpalende duinkruin zie je een dennenbos (broedplaats van ransuil en torenvalk).

  • Het Speelhof ligt op de stuifzandrug Stekene – Moerbeke. Op de zandige delen is de vegetatie arm en doet ze denken aan die van heischraal grasland. De singels en greppels zijn vochtiger, hier ontwikkeld zich een bloemrijke ruigte met planten als grote wederik en grote kattenstaart.

    Het terrein is enkel toegankelijk na afspraak met de conservator.

Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden