inventarisatie

2024 - Maandelijkse observatierondgang in één van onze natuurgebieden 01 januari 2024
2023 - Maandelijkse dagvlinderwandeling in één van onze natuurgebieden 01 april 2023
2023 - Maandelijkse observatierondgang in één van onze natuurgebieden 01 januari 2023
2022 - Planteninventarisatie in het Steengelaag 25 mei 2022
2022 - Planteninventarisatie op d'Eilanden (KvS) 25 mei 2022
2023 - Planteninventarisatie in het Steengelaag 25 mei 2022
2022 - Maandelijkse observatierondgang in één van onze natuurgebieden 01 januari 2022
Nachtvlinders algemeen - waargenomen soorten 01 oktober 2021
2021 - sfeerbeelden cursus gallen - excursie Steengelaag 18 september 2021
Nachtvlindercursus 2021-2022 10 september 2021
2021 - Planteninventarisatie in het Steengelaag 16 juni 2021
2021 - Maandelijkse dagvlinderwandeling in één van onze natuurgebieden 01 april 2021
2022 - Maandelijkse dagvlinderwandeling in één van onze natuurgebieden 01 april 2021
2021 - Inventarisatie natuurgebied De Gavers 23 maart 2021
2021 - Maandelijkse observatierondgang in één van onze natuurgebieden 01 januari 2021
Klingse Warande (Sint-Gillis-Waas) - dagvlinders waargenomen soorten 01 januari 2021
Kreken van Salgehem - Libellenparadijs in het Waasland 30 april 2020
Heimeersen (Stekene) - dagvlinders waargenomen soorten 01 januari 2020
Speelhof (Stekene) - dagvlinders waargenomen soorten 30 december 2017
Groene Putte (Stekene) - dagvlinders waargenomen soorten 29 december 2017
Stropersbos (Stekene - SGW) - dagvlinders waargenomen soorten 27 december 2017
Kreken van Saleghem (SGW) - dagvlinders waargenomen soorten 26 december 2017
Planteninventarisaties door Plantenwerkgroep FON Natuurpunt.Studie 19 februari 2015
Planteninventarisaties door Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord 16 februari 2015
Grote Geule (Kieldrecht) - Broedvogels 16 februari 2015
Kieldrechtse watergang - Broedvogels 16 februari 2015
Kreken van Saleghem (SGW) - Broedvogels 16 februari 2015
Bruine kiekendieven in het Saleghem Krekengebied - 2015 16 februari 2015
Bruine kiekendieven in het Saleghem Krekengebied - 2017 16 februari 2015
Broedvogelinventarisaties in onze natuurgebieden 16 februari 2015
Steengelaag (Stekene) - Wintertellingen van watervogels 16 februari 2015
Kreken van Saleghem (SGW) - Wintertellingen van watervogels 16 februari 2015
Grote Geule (Kieldrecht) - Wintertellingen van watervogels 16 februari 2015
Wintertellingen van watervogels 16 februari 2015