Natuurpunt Waasland-Noord

In Oost-Vlaanderen, Kieldrecht (Beveren Waas) en Meerdonk (Sint-Gillis-Waas)

 

De Grote Geule eindelijk erkend als natuurreservaat.

 

Aankoop

Mei 2003 werd de Grote Geule gekocht door Natuurpunt. Een van de eerste maatregelen van Natuurpunt Beheer en de conservators was het opmaken en indienen van een nieuwe erkenningsaanvraag voor de Grote Geule en de verschillende percelen die aangekocht zijn langs de Kieldrechtse watergang. De aanvraag werd ingediend eind 2003 en op 6 maart 2006 volgde de goedkeuring door de minister. Een erkenningsaanvraag bestaat o.a. uit een beschrijving van de huidige natuurwaarde, een visie hoe het reservaat in de toekomst zal evolueren (natuurstreefbeeld) en het opstellen van een beheersplan. Dit plan werd door de minister goedgekeurd met inbegrip van de uitbreidingszone en het visiegebied.

 

Beheersplan

De erkenning als natuurreservaat houdt ook in dat we voor het uitvoeren van werken die in het beheersplan zijn opgenomen geen vergunning moeten aanvragen. Voor het plaatsen van bv. een vogelkijkhut of de aanleg van een wandelpad is nog wel een stedebouwkundige vergunning nodig. Binnen natuurreservaten gelden verschillende verbodsbepalingen, het beheersplan voorziet ook in een aantal ontheffingen zoals bv. het bestrijden van de muskusrat en het wegvangen van  Canadese ganzen.

Het belangrijkste is wel dat Natuurpunt Beheer een vergoeding krijgt van de Vlaamse overheid voor het beheer van het natuurreservaat en die centen worden gebruikt voor het uitvoeren van allerlei werken. Jaarlijks dienen de conservators een begroting in bij Natuurpunt. Zij geven een kostenraming van de geplande werken, na goedkeuring betaalt Natuurpunt Beheer de gemaakte kosten terug. Dit is een belangrijke steun voor de afdeling en het vrijwilligerswerk.  Ook bestaat de mogelijkheid van grotere werken te laten uitvoeren door de terreinploeg van Natuurpunt.

Info bij Bram Vereecken

 

Facebookgebruikers kunnen de beheerswerken en de evenementen volgen langs de fan-pagina.