Onze natuurgebieden

banner natuurgebieden

De Lange Vaag ligt aan de noordgrens van het Stropersbos, op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas. Het natuurgebied bestaat uit ongeveer 2 hectaren oude vlasrootakker die thans beheerd worden als onkruidakker. Jaarlijks wordt afwisselend een helft geploegd. Om de grasgroei in te tomen wordt de gehele oppervlakte in augustus kortstondig begraasd door paarden.
Instandhouding van akkeronkruiden op droge zandgrond met vooral kromhals en driekleurig viooltje. Tevens biotoop voor veldkrekel en kleine vuurvlinder. Bosgedeelte belangrijke paddenstoelenbiotoop 

Toegankelijkheid

bij geleide wandelingen en op aanvraag

Biotoop

combinatie van onkruidakker en moerasloofbos

Beheer

ploegen, inzaaien, begrazen, bramen verwijderen

Studie

Algemene informatie

Projectnummer: 6073 
Conservator: Marc De Meireleir en Jan Dhollander
Eigendom:Natuurpunt, 2 particulieren
In beheer sinds: 1988
Oppervlakte: 3,7619 ha


Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden