Actviteiten

Wat: We willen aan de toekomstomstige bestuursleden van onze gemeenten onze visie kenbaar maken

Waarom: Als natuurvereniging willen we natuur en milieu alle kansen geven in het komende gemeentelijk beleid


PERSNOTA


Geachte leden van de pers,

In oktober van dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het gemeentelijk niveau speelt een belangrijke rol in het lokale natuurbeleid omdat dit niveau dicht bij de mensen staat. Met Natuurpunt willen  we wegen op het beleid en hebben we een memorandum opgesteld dat verspreid wordt naar de politieke partijen en mandatarissen van de gemeenten uit ons werkingsgebied, met name Stekene en Sint-Gillis-Waas. In bijlage bezorgen we jullie deze memorandums. Naast een reeks algemene voorstellen doen we ook voorstellen die specifiek zijn voor één van beide gemeenten.

Sint-Gillis-Waas

  • Voor de verdere uitbouw van ons Natuurhuis Panneweel is de realisatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Zonevreemde Recreatie van groot belang. Alleen als dit gerealiseerd wordt kan er werk gemaakt worden van de verdere uitbouw van het Natuurhuis als centrum voor natuureducatie en natuurbeheer.
  • Het verbinden van natuurgebieden biedt veel kansen voor soorten. Een voorbeeld van zo’n natuurlijke verbinding kan zijn tussen de Koningsdijk, de Linie in het Stropersbos en de Kreken van Saleghem. Natuurpunt wil graag meedenken hoe dit kan gerealiseerd worden.
  • Water is een belangrijk gegeven voor natuur. Het studiewerk van Ing. M.G. Lelie biedt heel wat inspiratie om hieraan te werken.

Stekene

  • Verbinden van de bestaande natuurgebieden langs infrastructuur die al aanwezig is. Dit zou mooi kunnen langsheen de Stekense Vaart (tussen het Stropersbos en de Moervaart), of de bossen van Bekaf en Koningsheide met het Wullebos. Ook hierin wil Natuurpunt ondersteunen.


Algemeen

  • Onze vrijwilligers presteren meer dan  2.500 uren aan het beheer en onderhoud van natuurgebieden in Stekene en Sint-Gillis-W. Waar mogelijks stellen we deze gebieden open voor wandelaars en laten we hen genieten van prachtige natuur. Een financiële ondersteuning voor dit werk (vb. 0.10 € per inwoner) zou een mooi initiatief zijn.
  • Natuurpunt biedt  het gemeentebestuur en het gemeentepersoneel de mogelijkheid om als teambuilding een dag in één van onze natuurgebieden te komen werken. Op die manier kan  men ervaren hoeveel prachtige natuur er nog is en hoe er gewerkt wordt om deze te beschermen.

Hoogachtend,

Marc Bogaerts, voorzitter

Bormte 24
9190 Stekene

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Meer info: 
        Marc Bogaerts       Tel: 03 779 89 31   e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Jan Dhollander      Tel: 03 770 64 26   e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.