Actviteiten

Wat: Bekijk de realisaties van het Sigma-plan

Hoe: Fietsend en varen onder begeleiding van o.a. De Vlaamse Waterweg nv., agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, Genzeloze Schelde en Scheldegids.

Nieuwe overstromingsgebieden beschermen de dichtbevolkte regio steeds beter tegen overstromingen vanuit de getijdenrivier.

Maar door die realisaties is er niet alleen meer veiligheid. Langs de rivier krijgt de natuur kans om te ontwikkelen en stilaan ontstaat een bijna aaneengesloten lint van indrukwekkende waardevolle natte natuur. Fietspaden, wandelwegen en aanlegsteigers maken deze natuurgebieden toegankelijk.

Natuurbeleving, recreatie en toerisme worden een steeds sterkere troef voor de regio.

Op dinsdag 3 april 2018 verkennen we de projectgebieden van het Vlaamse Sigmaplan vanaf het water met de boot en langs het water met de fiets.

Lees er alles over en schrijf tijdig in !